Asking directions - Hỏi đường

excuse me, could you tell me how to get to ...? xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến … không?
the bus station bến xe buýt

excuse me, do you know where the ... is? xin lỗi, bạn có biết … ở đâu không?
post office bưu điện

I'm sorry, I don't know xin lỗi, tôi không biết
sorry, I'm not from around here xin lỗi, tôi không ở khu này

I'm looking for ... tôi đang tìm …
this address địa chỉ này

are we on the right road for ...? chúng tôi có đang đi đúng đường tới … không?
Brighton thành phố Brighton
is this the right way for ...? đây có phải đường đi … không?
Ipswich thành phố Ipswich

do you have a map? bạn có bản đồ không?
can you show me on the map? bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?


Giving directions - Chỉ đường
it's this way chỗ đó ở phía này
it's that way chỗ đó ở phía kia

you're going the wrong way bạn đang đi sai đường rồi
you're going in the wrong direction bạn đang đi sai hướng rồi

take this road đi đường này
go down there đi xuống phía đó

take the first on the left rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên
take the second on the right rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai
turn right at the crossroads đến ngã tư thì rẽ phải

continue straight ahead for about a mile tiếp tục đi thẳng khoảng 1 dặm nữa (1 dặm xấp xỉ bằng 1,6km)

continue past the fire station tiếp tục đi qua trạm cứu hỏa

you'll pass a supermarket on your left bạn sẽ đi qua một siêu thị bên tay trái

keep going for another ... tiếp tục đi tiếp thêm … nữa
hundred yards 100 thước (bằng 91m)
two hundred metres 200m
half mile nửa dặm (khoảng 800m)
kilometre 1km

it'll be ... chỗ đó ở …
on your left bên tay trái
on your right bên tay phải
straight ahead of you ngay trước mặt

How far is it? - Chỗ đó cách đây bao xa?


how far is it? chỗ đó cách đây bao xa?

how far is it to ...? … cách đây bao xa?
the airport sân bay

how far is it to ... from here? … cách đây bao xa?
the beach bãi biển

is it far? chỗ đó có xa không?
is it a long way? chỗ đó có xa không?


Giving directions to drivers - Chỉ đường cho lái xe

follow the signs for ... đi theo biển chỉ dẫn đến …
the town centre trung tâm thành phố
Birmingham thành phố Birmingham

continue straight on past some traffic lights tiếp tục đi thẳng qua đèn giao thông
at the second set of traffic lights, turn left đến chỗ thứ 2 có đèn giao thông thì rẽ trái

go over the roundabout đi qua bùng binh
take the second exit at the roundabout đến chỗ bùng binh thì đi theo lối ra thứ 2
turn right at the T-junction rẽ phải ở ngã ba hình chữ T

go under the bridge đi dưới gầm cầu
go over the bridge đi trên cầu

you'll cross some railway lines bạn sẽ đi cắt qua một số đường ray

it's ... chỗ đó …
not far không xa
quite close khá gần
quite a long way khá xa
a long way on foot khá xa nếu đi bộ
a long way to walk khá xa nếu đi bộ
about a mile from here cách đây khỏng 1 dặm (1 dặm bằng khoảng 1,6km)