30 bài tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày
Tài lệu gồm 30 bài tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất

Bài học 1: Bạn đến từ đâu?

Bài học 2: * Bạn có nói tiếng Anh không?

Bài học 3 * Tên bạn là gì?

Bài học 4 * Hỏi đường.

Bài học 5 * Tôi đói.

Bài học 6 * Bạn có muốn uống gì không?

Bài học 7 * Muộn quá.

Bài học 8 * Định thời gian gặp nhau.

Bài học 9 * Khi nào bạn muốn đi?

Bài học 10 * Gọi thức ăn.

Bài học 11 * Bây giờ hoặc sau?

Bài học 12 * Bạn có đủ tiền không?

Bài học 13 * Bạn đã ra sao?

Bài học 14 * Giới thiệu một người bạn.

Bài học 15 * Mua một cái áo sơ mi.

Bài học 16 * Hỏi địa điểm.

Bài học 17 * Bạn có biết địa chỉ không?

Bài học 18 * Đi nghỉ mát ở Canada.

Bài học 19 * Người phụ nữ đó là ai?

Bài học 20 * Những câu hỏi thông thường.

Bài học 21 * Siêu thị đã đóng cửa.

Bài học 22 * Bạn có con không?

Bài học 23 * Giúp phát âm.

Bài học 24 * Tôi bị mất ví

Bài học 25 * Cuộc gọi điện thoại tại nơi làm việc
Bài học 26 * Chuyến đi của gia đình.
Bài học 27 * Tôi đi mua sắm
Bài học 28 * Bạn thích loại nhạc gì?
Bài học 29 * Đi thư viện.
Bài học 30 * Bố mẹ bạn sống ở đâu?

LINK MEDIA: DOAWLOAD